ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2567

ข่าวดี...สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ต้องการยกระดับธุรกิจให้มี
มาตรฐาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2567
  เปิดรับตั้งแต่บัดนี้
>> กดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม <<
 
 

 

 

Franchise Standard 2023